AQUA-GAS Sp. z o.o.

Oferujemy

ARMATURA

 • zasuwy kołnierzowe i kielichowe do sieci i przyłączy wod.-kan.
 • zasuwy i kurki wraz z osprzętem do sieci i przyłączy gazowych
 • armatura do przyłaczy wodociągowych
 • zawory na i odpowietrzające do sieci wodociągowych i kanalizacyjnych
 • złącza rurowe i kołnierzowe do wszystkich rodzajów materiałów
 • hydranty podziemne i nadziemne
 • kształtki kompensacyjne
 • zawory i klapy zwrotne do wody i ścieków
 • zawory kulowe odcinające i zwrotne
 • zasuwy nożowe do ścieków
 • przepustnice zaporowekołnierzowe i międzykołnierzowe dla różnych mediów
 • osprzęt - obudowy sztywne i teleskopowe, skrzynki, uszczelki, śruby itp.

KSZTAŁTKI ŻELIWNE I ELEMENTY UZBROJENIA DROGOWEGO

 • kształtki z żeliwa sferoidalnego i szarego
 • kraty uliczne deszczowe, włazy kanałowe, odwodnienia liniowe

KSZTAŁTKI TWORZYWOWE

 • kształtki PCV ciśnieniowe
 • kształtki PCV kanalizacyjne
 • systemy kanalizacji wewnętrznych i zewnętrznych
 • kształtki PE do zgrzewania elektrooporowego i doczołowego
 • klapy przeciwzalewowe

RURY TWORZYWOWE

 • rury PE do wody, gazu i kanalizacji
 • rury PCV do wody i kanalizacji
 • rury PP do kanalizacji
 • studnie tworzywowe do sieci kanalizacyjnych
 • oczyszczalnie przydomowe

RURY ŻELIWNE

 • rury z żeliwa sferoidalnego do wody i kanalizacji

ELEMENTY NAPRAWCZE

 • opaski naprawcze na wszystkie typy rur
 • doszczelniacze złączy kołnierzowych
 • uniwersalne złącza kołnierzowe i rurowe

UZBROJENIE RUROCIĄGÓW

 • płozy dystansowe
 • manszety uszczelniajce
 • łańcuchy uszczelniające
 • przejścia szczelne
 • uszczelki
 • taśmy lokalizacyjne i ostrzegawcze
 • tabliczki

 

 
Wykonanie oraz hosting: FIXLAB Sp. z o.o.
AQUA-GAS Sp. z o.o.
aqua-gas@aqua-gas.pl.pl